Skip to main content
Kategória

Blog

Súčasné trendy ERP systémov, ktoré pomôžu na ceste k digitálnej transformácii

Autor: Blog
Mnoho malých a stredných podnikov sa po súčasnej vlne dopytov po ich výrobkoch rozhodne zainvestovať do ERP systémov, keďže stav v akom sa nachádzajú už nie je ďalej udržateľný. Naopak, podniky, ktoré si už prešli zavedením ERP systémov, možno práve rozmýšľajú nad nahradením súčasného systému, ktorý im či už procesne alebo funkčnosťou nevyhovuje pre ich rozvoj. Read More

3x ÁNO pre správu dát v PDM

Autor: Blog
Ako postupujete, ak dostanete e-mail od zákazníka s dokumentáciu na spracovanie? Prepošlete ho ďalej a súbory uložíte na spoločný server? V množstve mailov a dokumentov uložených v rozsiahlych štruktúrach na serveroch sa o chvíľu stratíte. Read More

Plánovanie výroby môže byť jednoduché

Autor: Blog

Je veľmi pravdepodobné, že viacero ľudí by nesúhlasilo s vyjadrením, že plánovanie výroby je jednoduché. Hlavne pracovníci, ktorí sa denne zaoberajú plánovaním. Je pravda, že to môže byť náročne v prípade, ak procesy a dáta, ktoré vstupujú do plánovania nie sú jednoznačné. Read More