Skip to main content

Správne riadiť firmu aj v čase neustálych zmien…

Aj vás núti dnešná doba prehodnocovať riadenie podniku?
Pristúpili ste k okresaniu nie nutných nákladov?
Chýbajú vám okamžité informácie pre správne rozhodnutia?

AKÁ JE DNEŠNÁ SITUÁCIA V PODNIKOCH

Na jednej strane dnešná situácia vo firmách spôsobila, že sú nevyťažené, mnohí pristúpili k redukovaniu nákladov alebo k prepúšťaniu zamestnancov. Na druhej strane stoja firmy, ktorých objem výroby enormne vzrástol, a nestíhajú dodržiavať stanovené termíny. Oba typy firiem sú pod veľkým tlakom, a často nemajú priestor alebo dostatok informácií na identifikovanie príčin plytvaní. Na problémy je potrebný pohľad zhora, zhodnotiť celý proces firmy, pretože identifikovaný problém má často iný zdroj ako je na prvý pohľad zrejmé.

KLADIETE SI OTÁZKY

 • Aké sú predpokladané objemy budúcich predajov?
 • Na čom ľudia pracujú? Stíhame termín zákazky?
 • Aký termín potvrdiť zákazníkovi?
 • Ako zabezpečiť dodanie výrobkov kvalitne a načas?
 • Aká je finančná hodnota skladov?
 • Ako sú vyťažené stroje vo výrobe?
 • Je zákazka zisková?
 • V akom stave je cashflow firmy?

IS CITO VÁM DÁ ODPOVEDE

Reporty

silný reportovací modul, ktorý je prispôsobený pre jednotlivé pozície v podniku

Odhalené plytvanie

analýzou dát zozbieraných z procesov dokážeme identifikovať aj tie najviac skryté plytvania a neefektivitu

Overený systém

unikátny informačný systém určený pre riadenie nosných ekonomických aktivít strojárskych podnikov

Jednotná informačná platforma

IS CITO pokrýva produkčné procesy a nastaví podnik na spoločnú informačnú platformu, čo zabezpečí jednoduchý prístup k informáciám na rôznych postoch v spoločnosti

Štandardizácia procesov

pri zlých trhových podmienkach dokáže manažment jednoduchšie identifikovať, kde šetriť a ako maximalizovať využitie existujúcich zdrojov

Prehľad o firme

súbor dôležitých pohľadov na cashflow, forecasty, vyhodnotenie zákazky, nedokončenú výrobu a mnohé iné, ktoré poskytnú sledovanie tých najdôležitejších ukazovateľov podniku

FINANCOVANIE BEZ RIZIKA

Informatívny výpočet financovania Subscription

Cena softvéru, služieb, hardvéru a podpory 26 300,- €.
Financovanie pre vás vychádza na 20 mesiacov 1 315,- €/mes.

Benefity pre vás:
neobmedzený počet licencií na rok zdarma,
unikátna podpora formou kreditného systému zdarma.

Čo vám prinesie tento model financovania?

 • minimálne riziko pre spustenie implementácie 
 • výška poplatku je dostupná pre každého
 • nie ste viazaní, ničím neručíte, môžete kedykoľvek ukončiť túto službu
 • dáta sú vaše, prístupy riadime cez licenčný model
 • vysoký model individualizácie na základe požiadaviek a možností zákazníka

ZDROJE PLYTVANIA SÚ SKRYTÉ

Zdroje plytvania bývajú v podnikoch do určitej miery ľahko viditeľné, ale často sú veľmi dobre skryté. Papierová forma alebo softvéry, ktoré navzájom nekomunikujú, sú dôvodom zdĺhavého získania informácií. Či už v stave stagnácie, krízy alebo v prípade pretlaku výroby, potrebuje manažment správne a včasné informácie pre rozhodovanie.  Ako to však dosiahnuť?

Správne nastavenie procesov, ktoré fungujú v súhre, ich vstupy a výstupy logicky previazané, považujeme za jeden zo základných pilierov na ktorých by mali podniky stavať.

Práve analýza a nastavenie procesov je prvým krokom, ktorým začíname pri implementácii podnikového informačného systému CITO. Zber dát, ich logické usporiadanie a pokročilé reportovacie nástroje vytvárajú z IS CITO riešenie, ktoré nastaví fungovanie firmy počas krízy aj mimo nej.