Skip to main content

Podpora zákazníkov a užívateľov

Modrá linka

Komunikujte s našimi odborníkmi 24 hodín denne, 7 dní v týždni, 365 dní v roku. Našou snahou je vyriešiť váš problém okamžite (ak je to technicky možné).

0911 733 655

Prenájom licencií

Minimalizujte obstarávacie náklady prenájmom licencie informačného systému, resp. zvolenej konfigurácie na dohodnuté obdobie.

Ochotne vám poskytneme podporu, konzultácie a poradenstvo pri zavádzaní a rozširovaní informačného systému CITO vo vašej firme vrátane upgrade a servisu.

Prvá pomoc

Mailová schránka technik@cito.sk slúži na riešenie vašich problémov pri práci s informačným systémom CITO.

Kreditný systém

Unikátny systém, ktorý zaručuje jasný prehľad v čerpaní služieb podpory.