3x ÁNO pre správu dát v PDM

Autor: | Blog
Ako postupujete, ak dostanete e-mail od zákazníka s dokumentáciu na spracovanie? Prepošlete ho ďalej a súbory uložíte na spoločný server? V množstve mailov a dokumentov uložených v rozsiahlych štruktúrach na serveroch sa o chvíľu stratíte. Read More

Plánovanie výroby môže byť jednoduché

Autor: | Blog

Je veľmi pravdepodobné, že viacero ľudí by nesúhlasilo s vyjadrením, že plánovanie výroby je jednoduché. Hlavne pracovníci, ktorí sa denne zaoberajú plánovaním. Je pravda, že to môže byť náročne v prípade, ak procesy a dáta, ktoré vstupujú do plánovania nie sú jednoznačné. Read More

Kto je za to zodpovedný?

Autor: | Blog

Prečo to nie je ešte hotové? Riaditeľ chce poznať odpoveď a vinníka. Teraz je však už neskoro na určovanie zodpovedného. Ako je možné na úlohu zabudnúť? Vedel vôbec vinník, že daná úloha patrí práve jemu?  Read More

5 dôvodov pre zavedenie informačného systému

Autor: | Blog
“Informačný systém je možné definovať ako súbor ľudí, metód a technických prostriedkov zaisťujúcich zber, uchovávanie  a spracovanie dát s cieľom tvorby a poskytovania informácií podľa potrieb príjemcov informácií činných v systémoch riadenia.”
MOLNÁR, Z.: Moderní metody řízení informačních systémů Read More