Skip to main content

Počas implementácie informačného systému sa naši aplikační inžinieri často stretávajú s rovnakým problémom – ako uľahčiť čo najviac prácu jednotlivým pozíciám. Technológ nie je žiadnou výnimkou.

Technológovia si najčastejšie pomáhajú používaním rôznych utilít, vzorových postupov, kopírovaním a pod. Avšak stále zostáva závislosť na ich odborných znalostiach, a pritom stále prichádza k rozporom medzi technológom a operátormi vo výrobe. Či už definované časy alebo normatívy sú raz ,,mäkké“, potom zasa príliš ,,tvrdé“, čo sa odzrkadľuje aj na vyhodnotení zákaziek. Teda firma je v porovnaní s pôvodnou kalkuláciou buď v zisku alebo v poriadnej strate.

Spolu s vývojovým tímom sme rozmýšľali ako funkčnosť vylepšiť a poskytnúť technológovi také dáta, na základe ktorých bude vedieť nadefinovať normu – resp. čas opracovania tak, aby sa priblížil čo najviac k realite. Vo všeobecnosti firmy zbierajú veľké množstvo dát, no nevyužívajú ich. Nastupujúci trend I4.0 hovorí aj o využívaní a analyzovaní zozbieraných dát.

Využite dáta, ktoré už máte.

Zamysleli sme sa nad tým ako využiť reálne dáta z výroby a dať ich do súvislosti s plánovaným časom technológov. Tak vznikol projekt ,,FERI“.  Technológ má k dispozícii možnosť zobraziť si všetky plánované časy konkrétnej operácie z minulosti. To však nie je všetko. Tieto operácie sú zobrazené pre konkrétne výrobky, ktoré potrebuje práve technológ vidieť (na základe vyhodnotenia logickej matice systému). Zároveň vidí aj reálne odpísané časy pracovníkov, ktorí tieto operácie realizovali. Porovnanie plánovaného a skutočného času si vie zobraziť aj graficky, a prehľadne vidí aké veľké odchýlky má pri svojich odhadoch. Ak sa mu zdá že odpísaný čas je príliš vysoký, technológ si vie priamo z výstupu pozrieť dôvod veľkého prekročenia času – či to bola chyba pracovníka, porucha stroja alebo jeho nesprávny odhad, ktorý vie ihneď opraviť novou alternatívou na výrobku. Týmto pohľadom získava veľkú výhodu pri definovaní operačných časov, a to dokonca aj pri výrobku ktorý sa ešte nevyrábal.

Čo vám to prinesie:

  • odstráni sa nepresná definícia technologických postupov vo výrobe – technológ sa opiera o reálne odsnímané časy z výroby,
  • vyhnete sa problému neskúsených technológov, ktorí ešte nemajú získané know-how na určenie noriem alebo operačných časov,
  • spresníte kalkulácie svojich výrobkov.