Skip to main content

Aplikácie na mieru

Rozmanitosť procesov v priemyselných firmách si často vyžaduje špecifický prístup ich riešenia. V prípade identifikovania potreby, ktorú nie je možné pokryť existujúcimi softvérovými nástrojmi, vám náš tím odborníkov zabezpečí vytvorenie aplikácie na mieru. Zložitosť niektorých problémov si vyžaduje mnohokrát vytvorenie profesijného tímu zo strany zákazníka a našich špecialistov. Týmto spojením vzniká unikátne riešenie, plne prispôsobené na riešenie konkrétnej situácie.

Procesné poradenstvo

Firmy v oblasti priemyslu zažívajú dynamické obdobie, ktoré so sebou prináša množstvo nových požiadaviek na zmeny v procesoch. Zabezpečenie správneho nastavenia procesov je základom pre správne fungovanie firmy. Pre našich zákazníkov sme dlhodobým partnerom, ktorý poskytuje „know – how“ pre procesné riadenie a inšpiruje k zavádzaniu zmien v procesoch firmy.

Audit existujúcich aplikácií

Každá firma využíva mnoho softvérových nástrojov. Dôležitým faktorom efektivity je ich čo najsilnejšie prepojenie a schopnosť automatizovanej výmeny dát. Pri audite sa zameriavame na funkcionalitu konkrétnych softvérových aplikácií, na úroveň ich využívania pracovníkmi a na plynulosť dátových tokov naprieč firmou.