Skip to main content

Tipy a triky

Adresa dodania

Autor: Tipy a triky

Potrebujete na objednávke vydanej, potvrdení objednávky a dodacom liste identifikovať inú adresu dodania ako je adresa sídla vašej spoločnosti, respektíve zákazníka? Využívajte novú funkčnosť IS CITO, a definujte jednoducho a rýchlo adresu dodania pre objednaný materiál alebo dodávané výrobky.

*odporúčame zapnúť zvuk k videu

Zadania 2/2

Autor: Tipy a triky

Viete identifikovať maximálnu dĺžku trvania jedného zadania? Ak áno, automatizujte ich tvorbu a šetrite čas spojený s touto činnosťou.

*odporúčame zapnúť zvuk k videu

Zadania 1/2

Autor: Tipy a triky

Plánujte detailnejšie. Využívajte funkčnosť Zadania, a zefektívnite tak plánovanie a riadenie výroby vo vašej firme.

*odporúčame zapnúť zvuk k videu