Skip to main content

Tipy a triky

Adresa dodania

Autor: Tipy a triky

Potrebujete na objednávke vydanej, potvrdení objednávky a dodacom liste identifikovať inú adresu dodania ako je adresa sídla vašej spoločnosti, respektíve zákazníka? Využívajte novú funkčnosť IS CITO, a definujte jednoducho a rýchlo adresu dodania pre objednaný materiál alebo dodávané výrobky.

*odporúčame zapnúť zvuk k videu

Zadania 2/2

Autor: Tipy a triky

Viete identifikovať maximálnu dĺžku trvania jedného zadania? Ak áno, automatizujte ich tvorbu a šetrite čas spojený s touto činnosťou.

*odporúčame zapnúť zvuk k videu

Zadania 1/2

Autor: Tipy a triky

Plánujte detailnejšie. Využívajte funkčnosť Zadania, a zefektívnite tak plánovanie a riadenie výroby vo vašej firme.

*odporúčame zapnúť zvuk k videu

Zjednodušenia výroby

Autor: Tipy a triky

Zaťažujú vás niektoré administratívne činnosti viazané na výrobný proces? Ak to typ vašej výroby umožňuje, eliminujte ich pomocou funkčností, ktoré ponúka v aktuálnej verzii IS CITO.

*odporúčame zapnúť zvuk k videu

Obrat podľa zákazníka, Obrat podľa komponentov

Autor: Tipy a triky

Potrebujete identifikovať, ktorý zákazník, prípadne výrobok je pre vašu firmu dôležitý z pohľadu prinesených financií do vašej firmy? Využívajte IS CITO, ktorý vám pomocou reportov Obrat podľa zákazníka a Obrat podľa komponentov, pomôže práve s identifikáciou dôležitosti jednotlivých zákazníkov a vyrábaných položiek pre vašu firmu.

*odporúčame zapnúť zvuk k videu

Rozpracovanosť výroby

Autor: Tipy a triky

Unavuje vás náročný fyzický zber dát o stave rozpracovanosti predmetov zákazky vo výrobe? Využívajte report Rozpracovanosť výroby, a prenechajte túto prácu informačnému systému CITO, vďaka čomu budete mať informáciu o rozpracovanosti výroby vždy aktuálnu a dostupnú priamo na vašom počítači.

*odporúčame zapnúť zvuk k videu