Skip to main content
Tipy a triky

Definícia vzťahu nadriadený – podriadený pracovník

Autor: 12. januára 2024No Comments

Využívajte nové rozhranie v IS CITO pre definíciu pracovného vzťahu podriadený – nadriadený, a umožnite tak nadriadeným pracovníkom pracovať s pracovnými záznamami svojich podriadených.

*odporúčame zapnúť zvuk k videu