Skip to main content

CITO Digital

je síce novou firmou a predsa nie sme nováčikovia. Máme za sebou viac ako 24 rokov napĺňania potrieb zákazkovo riadených firiem v oblasti strojárstva, projektového inžinierstva či automobilovej výroby. Ako je to možné? Vo forme samostatnej divízie sme boli súčasťou úspešného príbehu SOVA Digital a. s. spoločnosti, ktorá patrí k významným slovenským dodávateľom komplexných podnikových riešení.

V roku 2012 sme vyrástli z divízie SOVA Digital a.s. na 100 %-nú dcérsku spoločnosť CITO Digital. Spolu s transformáciou divízie do samostatnej firmy sme od materskej spoločnosti dostali do vienka aj silný zákaznícky orientovaný prístup, schopnosť prispôsobovať sa zmenám, orientáciu na nové vývojové smery, profesionalitu celého tímu a jasnú firemnú koncepciu. Ide o základné predpoklady pre napĺňanie našej hlavnej vízie: “Úspech našich zákazníkov je pre nás najvyššou prioritou…”

CITO je aj informačný systém
Činnosť CITO Digital stojí na originálnom informačnom systéme CITO (predtým SOVA). O tento systém, určený najmä pre stredné a menšie zákazkovo riadené firmy, sa neustále staráme, vylaďujeme ho, zdokonaľujeme a vyhľadávame možnosti ďalšieho vývoja. Za tým všetkým stojí skutočnosť, že absolútna väčšina firiem je v súčasnosti riadená zákazkovo.

Úspech firmy stojí na úspešnom zvládnutí zákazky
Zákazku treba zvládnuť projektovo, organizačne, termínovo, výrobne, finančne aj skladovo, a to tak z pohľadu individuálnej zákazky, ako aj z pohľadu celej firmy. Informačný systém CITO je expertným nástrojom pre takéto riadenie zákazky vo všetkých spomínaných aspektoch. Napokon, využívame ho aj sami od prvého kontaktu s vami, našimi zákazníkmi.

Dokumenty, dokumenty, dokumenty…
V súčasnosti je najviac podnikových informácií uložených v elektronických dokumentoch. Ich množstvo rastie geometrickým radom. Neschopnosť jednoduchého vyhľadávania a prístupu k informáciám „zapúzdreným“ v dokumentoch vytvára jedno z najväčších ohrození potenciálu firiem. Informačný systém CITO svojou bezkonkurenčnou podporou pre prácu s dokumentáciou tento problém rieši. Pritom je jedno, či sa jedná o technickú, obchodnú alebo prevádzkovú dokumentáciu.

CITO a budúcnosť
Väčšina dodávateľov informačných systémov v súčasnosti doslova bojuje s prechodom na mobilnú komunikáciu. Informačný systém CITO tým, že bol pôvodne vyvinutý ako intranet/internet aplikácia je aplikovateľný aj pre mobilnú komunikáciu a zjednodušenú správu a riadenie.

Náš cieľ = Vaše lepšie výsledky
Ponukou softvérových riešení, prístupom, zákazníckou podporou a poskytovaním služieb sme už ako samostatná divízia napĺňali náš cieľ: prispievať k zlepšovaniu výsledkov vás, našich zákazníkov. Túto víziu chceme zveľaďovať ešte intenzívnejšie aj ako samostatná spoločnosť. V spolupráci s vami.

CITO Digital je členom SOVA Group

SOVA Group je zoskupenie odborných firiem za účelom dosiahnutia synergického efektu vytváraného ich spoluprácou. SOVA Group sa zameriava na digitalizáciu priemyselných podnikov a je tvorená spoločnosťami SOVA Digital, CITO Digital a SIDAT Digital:

  • CITO Digital zabezpečuje riadenie podnikových procesov ako celku od prvotného kontaktu so zákazníkom až po expedíciu a dodávku produkcie
  • SOVA Digital sa primárne zaoberá digitalizáciou predvýrobných fáz, optimalizáciou výrobných procesov a integráciou podnikových dát a procesov
  • SIDAT Digital sa zameriava na digitalizáciu fyzických výrobných procesov a energetiky.