Skip to main content
Blog

Plánovanie výroby môže byť jednoduché

Autor: 18. decembra 201722 januára, 2018No Comments

Je veľmi pravdepodobné, že viacero ľudí by nesúhlasilo s vyjadrením, že plánovanie výroby je jednoduché. Hlavne pracovníci, ktorí sa denne zaoberajú plánovaním. Je pravda, že to môže byť náročne v prípade, ak procesy a dáta, ktoré vstupujú do plánovania nie sú jednoznačné. Skúsme si však predstaviť, že všetky faktory a dáta potrebné pre proces plánovania sú správne a jednoznačné, napríklad:

 • dáta z konštrukcie sú bez chýb
 • navrhnutý technologický postup a stanovené časy sú korektné
 • máme správne hodnoty skladových zásob a aj termíny príchodu materiálu
 • výrobní pracovníci sa neodchyľujú od plánovaných časov
 • vo výrobe nedochádza k nepredvídaným prestojom
 • kooperácie sú vykonávané presne podľa dohody
 • zákazník nezasahuje do procesu výroby s požiadavkami na zmeny
 • vedenie spoločnosti má jasné priority medzi jednotlivými zákazkami

Takto splnené podmienky prídu pravdepodobne ako „science fiction“. Skúsme si to ale na chvíľu iba predstaviť… Boli by sme schopní jednoducho naplánovať postupnosť operácií na konkrétnych strojoch a pracoviskách? Vedeli by sme povedať o termínoch, kedy bude čo vyrobené? Ak by sme poznali odpovede, na plánovanie by úplne postačil aj dobre „vytuningovaný“ excel, ktorý dokáže veľmi rýchlo po zadaní pár vstupných parametrov všetko prepočítať a navrhnúť plán výroby. Je ale reálne, aby to takto fungovalo?

Máme takú skúsenosť, že bežne to vo firmách takto nefunguje. Prečo je to tak? Kde sú príčiny?
Veľakrát postačí položiť si otázku PREČO TO U NÁS NEFUNGUJE, ideálne je použiť otázku PREČO 5x za sebou, ako napríklad:

 • Prečo nemáme správne hodnoty skladových zásob?
  V skladoch nemáme poriadok.
 • Prečo nemáme v skladoch poriadok?
  Nevieme prijať a vydať materiál v systéme na skladovú evidenciu vtedy, keď sa to reálne urobí.
 • Prečo to nevieme urobiť hneď?
  Náš systém na skladovú evidenciu neumožňuje prijať na sklad materiál bez toho, aby sme mali faktúru, a preto sa príjemky a výdajky robia až na konci mesiaca.
 • Prečo nám to systém neumožňuje?
  Máme to tak nastavené.
 • Prečo to nezmeníme?
  ???????

Väčšina problémov nastáva vtedy, ak si postavíme bariéry, ktoré sú „neprekonateľné“. Ak nám stále rezonuje v hlave, že je to zložité a ťažko riešiteľné, máme pred sebou skrinku, ktorú nikto nechce otvárať. Na stretnutiach so zákazníkmi sa snažíme túto skrinku otvoriť a definovať faktory, ktoré ovplyvňujú plánovanie výroby. Následne si definujeme, ktoré faktory sú v priebehu výroby meniace a ktoré nie. Pokiaľ vieme o tom, že daný faktor sa môže meniť, hľadáme spôsoby, ktorými sa tieto zmeny dajú podchytiť, a tým pozmeniť aj plán výroby.

A teraz si skúsme predstaviť, že máme takto nastavený vhodný nástroj na plánovanie výroby, kde stačí urobiť jeden klik, a daný nástroj odzrkadlí všetky meniace a nemeniace sa aspekty plánovania. Plánovanie výroby by mohlo byť za takýchto podmienok naozaj jednoduché.