Skip to main content

Ako postupujete, ak dostanete e-mail od zákazníka s dokumentáciu na spracovanie? Prepošlete ho ďalej a súbory uložíte na spoločný server? V množstve mailov a dokumentov uložených v rozsiahlych štruktúrach na serveroch sa o chvíľu stratíte. Vyhľadať potrebný dokument dá niekedy poriadne zabrať. Ak ho aj nájdete, ste si istý, že pozeráte na jeho poslednú verziu? A čo, ak ho niekto omylom vymaže? Však prístup k nemu má skoro každý. A to ste sa ešte nedostali ani k jeho spracovaniu.

Jednou z najmonotónnejších činností predvýrobných etáp je zadávanie a prepisovanie dát výrobkov do ERP systému. Zároveň je to proces, kde vzniká množstvo chýb a zaberá veľa času. V snahe si to čo najviac zjednodušiť, užívatelia nezadávajú všetky dôležité dáta. To môže mať za následok nesprávne rozhodnutie, a vo výsledku celý proces trvá ešte dlhšie.

Je možné spravovať dokumenty pohodlnejšie a bezpečnejšie?
Je možné zadávať potrebné dáta v ERP rýchlejšie a bez chýb?
Je možné vyťažiť z dokumentácie ešte viac?

ÁNO – dbajte na to, aby boli súbory v bezpečí a spravované pod kontrolou
Zamerajte sa na to, aby vám správa produktovej dokumentácie poskytla uloženie v prehľadnej štruktúre prepojenej so zákazkou. Používajte vhodné kľúčové parametre, ktoré vám zabezpečia jednoduchosť pri vyhľadávaní. Využívajte správu verzií, ktorá ukáže všetky dôležité zmeny dokumentu a zaručí, že vždy sa dostanete k aktuálnym informáciám. Pripojte na dokument workflow (tok práce), a získajte od kolegov potrebné informácie. O spracovaný a schválený dokument už neprídete, a jeho obsah budú poznať všetci zainteresovaní.

ÁNO – využite potenciál dokumentácie
Vhodné nástroje vám umožnia ukladanie mailov aj s prílohami priamo z mailového klienta pod vašu zákazku. Využite dáta 3D modelu ktoré máte, a pomocou jednoduchého nástroja ich preneste do ERP systému. Či ste už model vytvorili vy alebo ste ho získali od zákazníka, viete z neho vyťažiť maximum. Výkresová dokumentácia s referenciami na model automaticky po otvorení aktualizuje každú zmenu výrobku. Jednotné úložisko zabezpečí bezchybnú výmenu informácií medzi jednotlivými oddeleniami s istotou, že sa pracuje vždy s platnými revíziami.

ÁNO – správa riadená PDM ponúka množstvo ďalších výhod
Automatizovanie manuálnych činností, ako napríklad tvorba základných rozvinov pri plechových súčiastkach alebo generovanie obrázkových náhľadov z 3D modelov vám ušetrí množstvo času, a prinesie väčší prehľad do vašich dát. Využite podobnosť modelov a nerobte rovnaké veci viackrát, ide to aj jednoduchšie. Skopírujte podobné časti už z hotových výrobkov a majte spracovanú TPV hneď. Ak ide o nový výrobok, preberte vlastnosti materiálov priamo z dát modelu, a technológ dostane všetky potrebné informácie hneď po importe.

V dnešnej dobe sa najväčší potenciál ukrýva práve v dátach firmy. Nepodceňujte to, a vyťažte z vašich dát čo najviac dôležitých informácií, ktoré vám pomôžu robiť správne rozhodnutia.