Skip to main content

Mnoho malých a stredných podnikov sa po súčasnej vlne dopytov po ich výrobkoch rozhodne zainvestovať do ERP systémov, keďže stav v akom sa nachádzajú už nie je ďalej udržateľný. Naopak, podniky, ktoré si už prešli zavedením ERP systémov, možno práve rozmýšľajú nad nahradením súčasného systému, ktorý im či už procesne alebo funkčnosťou nevyhovuje pre ich rozvoj.
Dnes už asi každá spoločnosť minimálne uvažuje nad digitálnou transformáciou. Ako však vložiť do tejto skladačky aj ERP systém? Na čo sa zamerať pri výbere? Má existujúci systém potenciál a zohľadňuje potreby firmy a trendy?
Pri výbere by sme mali zvážiť aj nasledovné trendy:

1. Cloudové riešenie
ERP systémy už nie sú systémy len pre veľké spoločnosti a za veľké peniaze. Nachádzame sa v období, kedy Cloudové riešenia sú, čo sa týka investície, výhodnejšie ako nákup nového hardvéru, príslušenstva s ohľadom na výmenu hardvéru po určitom období, jeho správou a pod.
Vytvorme si celú strategickú sieť založenú práve na Cloudovom riešení. Politika spoločnosti veľakrát zakazuje takéto riešenia z obavy o bezpečnosť dát, nepovolaného prístupu, napadnutia a pod., pričom realita je práve opačná. Jediným obmedzujúcim faktorom je rýchlosť a prístup internetovej siete, ale to sa stáva v dnešnej dobe postupne čím ďalej menším problémom.

2. Strojové učenie (ML) a umelá inteligencia (AI) je v hre
Staršie ERP systémy môžu vynikať pri zhromažďovaní a organizovaní údajov, ale pokiaľ ide o analýzy a reporting sú obmedzenejšie. V súčasnej dobe je rozhodovanie na základe zozbieraných dát kľúčové, a ERP riešenia taktiež pracujú na zlepšení analytických schopností aj práve pomocou AI a ML.
Taktiež súčasťou našej investície by malo byť zameranie sa na riešenia, ktoré tieto trendy podporujú a pracujú na nich. Zabezpečíme si tak rast a udržateľnosť spoločnosti aj v čase meniaceho sa trhu.

3. Dáta a ich prepojenie z viacerých platforiem
Dáta sú momentálne spomínané dookola a všade. Základom je zbierať ich zo všetkých smerov pre využitie do budúcna. Dôležitou súčasťou systémov ale musí byť aj ich správny zber a možnosť analyzovať ich, vyhodnocovať a hlavne využívať. Trendom je zameranie sa aj na dáta z rôznych zdrojov v spoločnosti, ktoré nemusia mať priamy súvis s ERP systémom, ale môžu pochádzať z rôznych platforiem. Strategickým krokom je dať týmto dátam súvis, a zobrazovať ich pre konkrétne potreby jednotlivých pozícií – manažér, vedúci výroby, technológ, …

4. Bezpečnosť
Zo všetkých kanálov počujeme o neustálych útokoch na servery so zámerom získania citlivých dát. Ochrana citlivých údajov je dôležitým faktorom aj pre výber ERP systému, pretože musí čím ďalej tým viac ponúkať ovládacie prvky na zabezpečenie ochrany. Citlivé dáta je potrebné chrániť aj s ohľadom na GDPR.

5. Personalizácia ERP riešení
Podľa predpovedí na najbližšie obdobie 10-tich rokov, budú podniky požadovať personalizáciu namiesto prispôsobenia v ERP. Personalizované riešenia pre koncových užívateľov budú na vzostupe hlavne z dôvodu zlomku nákladov voči úpravám v celom ERP systéme, a práve na to sa musia pripraviť aj vývojárske tímy systémov, ktoré sa chcú udržať na trhu.

ERP systémy svojou komplexnosťou pokrývajú väčšinu firemných procesov. Preto investíciu do informačného systému radíme ku dôležitým strategickým krokom v každej spoločnosti. Výberom vhodného riešenia firma získa nástroj, ktorý jej zabezpečí podporu pri rýchlom a hlavne správnom rozhodovaní. Dbajme preto na trendy, ktoré prichádzajú – buďme zvedaví a pýtajme sa, ako sú pripravení naši potenciálni dodávatelia informačných systémov na požiadavky trhu.