Skip to main content

Čoraz častejšie sa pri našej práci stretávame s otázkou:

„Naši zákazníci nám zasielajú forecasty, ako to vyriešiť a zjednodušiť si prácu?“

Pod pojmom „forecast“ sa skrýva veľké množstvo dát a premenných. V samej podstate je to forma predikcie budúcich objednávok od zákazníka. Zvyčajne sa jedná o súbor, v ktorom zákazník zašle výhľad na pár mesiacov vopred s predpokladanými odbernými množstvami. Od svojho dodávateľa požaduje, aby sa na tento odber pripravil, a tým dokázal dodať všetko načas. Následne už len zasiela odvolávky na tento forecast a predpokladá, že požadované výrobky bude mať okamžite pripravené na expedíciu.

Zábava začína v momente, keď zákazník začína meniť množstvá a dátumy vo forecaste. Ako by to nestačilo, tak ešte začne meniť alebo pridávať položky v odvolávke. A tu nastupuje celý rad problémov…

Je tento riadok vo forecaste upravený? Máme to zachytené aj vo výrobe? Máme dostatočné množstvo na expedíciu? Koľko kusov máme vyrábať, aby sme optimalizovali výrobnú dávku? Aké vlastne množstvo potrebujeme držať na sklade, aby nás to nepoložilo?

Na tieto všetky otázky dokáže odpovedať zautomatizovaný systém spracovania forecastov a odvolávok. Pokiaľ je správne navrhnutý proces a algoritmus na spracovanie týchto dát, firma a jej pracovníci dokážu ušetriť množstvo času, ktorý je potrebný na manuálne zadávanie do výrobného procesu, a následne k expedícii. Firma sa taktiež vyhne zbytočným chýbam, ku ktorým dochádza pri prepisovaní jednotlivých dát.

Ktoré z dát sledovať? Je to asi špecifické u každej jednej firmy. V zásade však platí, že je potrebné porovnávať požadovaný počet kusov s počtom kusov vo výrobe, na sklade a na predchádzajúcich forecastoch a odvolávkach v závislosti na termínoch.

Ako reagovať na zmeny vo forecastoch a odvolávkach? V prvom rade je potrebné identifikovať, v ktorých riadkoch nastala zmena. Robiť to ručne zaberie množstvo času. Výhoda je pokiaľ to dokáže urobiť za pracovníka systém. Ďalším krokom pri zmene je rozhodnúť, ako s danou zmenou napr. výrobnej dávky naložiť. Podstatné je nastaviť proces, pretože zmeny vo forecastoch nemusia závažne ovplyvniť výrobu, avšak zmeny v odvolávkach veľakrát získavajú najvyššiu prioritu, a tečú výrobou prvoradé.

Pri hľadaní riešenia zautomatizovaného spracovania forecastov je podstatná jedna vec, a to, že aj váš zákazník môže meniť štruktúru dát, ktoré vám zasiela. Na to je potrebné flexibilne reagovať, a nemať dané riešenie uzavreté, ale naopak, otvorené.

Výhodu takéhoto zautomatizovaného spracovania forecacstov je hlavne úspora času, zníženie chybovosti, ale taktiež aj možnosť pustiť sa do optimalizácie výrobných dávok na základe zlučovania jednotlivých požiadaviek do jednej výrobnej dávky, napr. 30 dní vopred.