Skip to main content
Monthly Archives

január 2018

SOVA Digital pred TRENDUSTRY: Digitalizácia podnikov bude úspešná len pri komplexnom prístupe

Autor: Tlačové správy

Bratislava, 15. január 2018   Spoločnosť SOVA Digital pripravila konferenciu TRENDUSTRY 2018  zameranú na jednoduchý a komplexný nábeh priemyselných výrob na Industry 4.0. Pod názvom Digitalizáciou k akcelerácii podnikových procesov sa bude 13.-14. februára 2018 v hoteli Partizán na Táloch, ako prvá konferencia na Slovensku, zaoberať digitalizáciou výrobného podniku v celom rozsahu jeho činností a ako prvá pomenuje kľúčový prístup v riadení transformačných zmien podnikov na ich smart verzie.

Súčasné trendy v priemysle prepisujú všetky historické poznatky, ktoré sme v oblasti technického pokroku doteraz poznali. „Podniky dnes pri snahe nastavenia smart riešení robia množstvo manažérskych a procesných chýb, ktoré ich môžu významne zdržať a skomplikovať pôsobenie na trhu. Dlhodobejšie tápanie alebo systém pokus-omyl je veľkým rizikom. Aby našli to správne nastavenie a postupy, prinášame im nové ideové pohľady na zlepšenie podnikových procesov a nastavenie výrob na smart koncepty,“ informuje Martin Morháč, predseda predstavenstva SOVA Digital.

TRENDUSTRY prináša na trh jedinečný pohľad na strategické a technologické riešenia pre lepšie fungovanie procesov  pre bežné firmy. Odprezentuje praktické a reálne aplikácie aktuálnych trendov a vytvorí priestor pre tak potrebný networking a vzájomnú výmenu informácií. „V SOVA Digital systematicky pripravujeme efektívne riešenia pre bezproblémový a komplexný nábeh našich zákazníkov na Industry 4.0, strategicky zaujímavý pohľad na túto problematiku predstavíme aj na TRENDUSTRY,“ informuje Kristián Zastko, výkonný riaditeľ SOVA Digital.

Konferencia TRENDUSTRY 2018 nadväzuje na úspešnú 17-ročnú tradíciu PLM Fór, ktoré SOVA Digital koncipovala ako užívateľské stretnutia s cieľom podporiť a pomôcť klientom a partnerom s implementáciou a prevádzkou technologických riešení. „Dnes dozrel čas na ďalší krok k hlbšiemu ponoru do smart riešení v prostredí slovenských výrobných podnikov. PLM Fórum sa tak transformovalo do širšieho a hlbšieho konceptu reagujúc na aktuálne zmeny v priemysle, aby priniesla informácie o tom ako postupovať pri digitalizácii firiem, aké technológie použiť, ale aj aká je pozícia Lean, alebo Six Sigma v kontextoch Industry 4.0 a v neposlednom rade ako sa mení rola človeka v týchto procesoch,“ dodáva M. Morháč.

SOVA Digital má takmer tridsaťročné know-how v oblasti optimalizácie výrobných procesov a intenzívne sa angažuje v otázkach aktuálnych globálnych zmien spojených s Industry 4.0. „Vybudovali sme si kompetenciu,  odborné a technologické know-how, identifikovali sme potreby trhu a preto prezentujeme na konferencii nový prístup, ktorý je najefektívnejším z pohľadu riadenia zmien výroby 4.0. Slovenský priemyselný trh je informačne podvyživený, chýbajú mu fóra, na ktorých získajú zástupcovia podnikov ucelený strategický pohľad a prehľad o hlbších kauzálnych prepojeniach procesov vo výrobe. Trh si žiada iný prístup a iné informácie ako doteraz,“ skonštatoval M. Morháč.

Viac informácií a prihlasovací formulár nájdete na www.trendustry.sk

———————

TRENDUSTRY – Smart Industry Conference je prvá konferencia na slovenskom trhu, ktorá sa venuje problematike digitalizácie podnikov v celom rozsahu ich činnosti. Sústreďuje sa na hľadanie riešení pre lepšie fungovanie procesov pri využití súčasných technológií cez praktické a reálne aplikácie a s dôrazom na dostupnosť pre bežné firmy. Konferencia je určená pre stredný a vyšší manažment, pre výkonných pracovníkoch začlenených do jednotlivých procesov i pre podnikových IT. Je postavená na odborných prednáškach, otvorených diskusiách a workshopoch, ktoré ponúkajú priestor pre networking a vzájomnú výmenu informácií.

SOVA Digital už 27 rokov prináša na trh inovatívne riešenia, ktoré pomáhajú slovenským výrobným podnikom udržať si konkurencieschopnosť, zvyšovať produktivitu a rozvíjať sa v tempe zvyšujúcich sa nárokov trhu a globálnych technologických trendov. Klientom prináša komplexné riešenia digitalizácie a optima-lizácie výrobných procesov v koncepte Industry 4.0. Dlhoročne potvrdzuje pozíciu vizionára a inovátora a ponúka klientom individuálny prístup a na mieru šité riešenia. V minulom roku získala prestížne ocenenie, udeľované odborníkmi a Ministerstvom hospodárstva, za svoje riešenie Digitálneho dvojčaťa Inovatívny čin roka. SOVA Digital je dodávateľom PLM (Product Lifecycle Management) riešení od Siemens PLM Software pre slovenský trh. Má za sebou tisícky úspešných projektov a stovky spokojných klientov.

Odpoj a nájdi alebo úplne odstráň

Autor: Tipy a triky

Pri svojej práci v IS CITO sa užívateľ môže stretnúť s odpájaním alebo úplným odstránením položiek. Odpojenie spôsobí, že sa odstráni výskyt položky z miesta, kde užívateľ práve stojí. Ak však chce užívateľ položku úplne zo systému odstrániť je podmienkou, aby mala položka posledný výskyt. A čo sa stane ak sa odpojí posledný výskyt? Pozrite si video.

* odporúčame zapnúť titulky k videu