Skip to main content
Novinky

TRENDUSTRY 2018

Autor: 19. januára 201828 marca, 2018No Comments

Vážení priatelia,
dňa 13.-14.2.2018 sa konala v hoteli Partizán na Táľoch konferencia TRENDUSTRY 2018.

TRENDUSTRY je prvá konferencia na Slovensku zaoberajúca sa digitalizáciou výrobného podniku v celom jeho rozsahu,
TRENDUSTRY sa bude primárne zaoberať praktickými a reálnymi aplikáciami aktuálnych trendov, s dôrazom na dostupnosť pre bežné firmy,
TRENDUSTRY sa sústredí na hľadanie riešení pre lepšie fungovanie procesov, využitie súčasných technológií a miesto človeka v nich,
TRENDUSTRY je postavené na odborných prednáškach, otvorených diskusiách, workshopoch a na hľadaní riešení,
TRENDUSTRY je určené pre stredný a vyšší manažment, pre výkonných pracovníkov začlenených do jednotlivých procesov.

Ústredná téma TRENDUSTRY 2018 bola: „Digitalizáciou k akcelerácii podnikových procesov“

O čom sme hovorili:

  • ako vytvoriť konkurencieschopný výrobok
  • ako zvýšiť plynulosť a produktivitu výroby, logistiky, administratívy
  • aké nástroje a prostriedky digitalizácie pritom používať
 Bližšie informácie o konferencii nájdete na stránke trendustry.sk