Skip to main content
Monthly Archives

máj 2017

5 dôvodov pre zavedenie informačného systému

Autor: Blog
“Informačný systém je možné definovať ako súbor ľudí, metód a technických prostriedkov zaisťujúcich zber, uchovávanie  a spracovanie dát s cieľom tvorby a poskytovania informácií podľa potrieb príjemcov informácií činných v systémoch riadenia.”
MOLNÁR, Z.: Moderní metody řízení informačních systémů Read More