Využívajte potenciál projektového riadenia /1. časť/

Autor: 11. mája 2020Tipy a triky

Nové funkčnosti vám umožnia zapájať do tvorby plánu viacerých užívateľov, a získať lepší prehľad nad projektom.

*odporúčame zapnúť zvuk k videu