Skip to main content
Novinky

Správne riadená firma

Autor: 9. novembra 201728 marca, 2018No Comments

Vážení priatelia,
dynamika súčasnej doby si vyžaduje mať dostatok overených informácií pre správne a rýchle rozhodovanie. Prakticky deň čo deň sme u našich zákazníkov, a z dlhodobých skúseností vieme povedať, že nepoznáme firmu, ktorá by digitalizáciu pre zvýšenie produktivity, kvality a zefektívňovanie procesov nepotrebovala.

Dokázali by ste si rýchlo odpovedať na nasledujúce otázky?:

  • V akom stave je rozpracovaná zákazka?
  • Aký má byť dnešný plán produkcie a čo máme vyrábať?
  • Čo sa stane s inými zákazkami, keby sme uprednostnili zákazku iného zákazníka?
  • Ako presné sú naše kalkulácie?
  • Sú naše procesy nastavené optimálne?…

Aj tieto témy boli na programe odborného stretnutia nazvaného „Správne riadená firma“, kde našim cieľom bolo predstaviť riešenie, ktoré má ambíciu podporiť vašu spoločnosť pri dosahovaní lepších výsledkov.

O čom sme hovorili?

  • Prečo je potrebné riadiť firmu procesne
  • O motivácii zamestnancov k inováciám
  • O digitalizácii, ktorá je kľúčom k úspešnej spoločnosti

Odborné stretnutie sa konalo v Strednej priemyselnej škole v Dubnici nad Váhom.

Tešíme sa na ďalšie stretnutia s vami!

Leave a Reply