Simulácia dátumu dodania výrobku pri cenovej ponuke

Autor: 24. januára 2020Tipy a triky

Preverte si možný dátum dodania výrobku zákazníkovi už pri tvorbe cenovej ponuky. Simulácia zohľadní všetky zákazky vo výrobe pri vašich aktuálnych kapacitách aj s možnosťou zmeny priorít.

*odporúčame zapnúť zvuk k videu