Skip to main content
Novinky

Prieskum Industry 4.0 v SR

Autor: 3. októbra 2019No Comments

Vážení priatelia,

ďakujeme za účasť v už 3. ročníku jedinečného prieskumu zameraného na zmapovanie stavu aplikácie Industry 4.0 v slovenských podnikoch. Jeho účelom je poskytnúť podnikom relevantné informácie pre posúdenie ich aktuálnej situácie a využitie hlbších znalostí z okolitého prostredia pri uplatňovaní prvkov Industry 4.0 v prospech svojho ďalšieho rozvoja. Vaše názory sú pre úspešnosť prieskumu veľmi dôležité.

Prieskum je každoročne opakovaný, anonymný a k meraným parametrom sa pravidelne vraciame. Meranie úrovne digitálnej transformácie v slovenskom priemysle sme začali v roku 2017. Ich výsledky sa stali unikátnym materiálom, ktorý po prvýkrát na Slovensku pomenoval aktuálny stav zmien a poskytol cenné informácie pre odbornú i širokú verejnosť.

Výsledky prieskumov nájdete TU