Skip to main content

InterTechnic:
Potrebovali sme úplný a aktuálny prehľad o celej firme

Nárast zákaziek vo firme InterTechnic priniesol potrebu zavedenia informačného systému. Bolo nevyhnutné sprehľadniť technickú dokumentáciu, a zabezpečiť prístup k presným a aktuálnym dátam. Vedenie InterTechnic hľadalo lokálne riešenie, ktoré by bolo flexibilnejšie, a v porovnaní s robustnejším a ťažkopádnejším systémom materskej spoločnosti, by prinieslo tak efektívnejšiu prácu s ľuďmi a celkové zníženie nákladov.

Ako sme problém riešili

Riešením situácie bola implementácia inteligentného informačného systému CITO, ktorý zabezpečil úplný a aktuálny prehľad o celej firme. Dohľadanie kľúčových informácií pre riadenie podniku je okamžité a použiteľné kedykoľvek to bude klient potrebovať. Vytvorili sme tak centrálne úložisko firemných informácií, ktoré poskytuje prehľad o zákazkách, a zabezpečuje dostupnosť potrebných dát a informácií pre ďalšie oddelenia pre ich spracovanie a následnú archiváciu.

Čo zákazník dosiahol

Očakávaných prínosov je niekoľko. Významne sa zjednodušilo dohľadanie informácií. Zamestnanci vidia všetky potrebné informácie online. Dáta sú v systéme dostupné aj pre všetky oddelenia. Opakovanie projektov už tiež nie je problém, je možné si ich v systéme dohľadať a používať aj po 5 rokoch. Stíhajú sa termíny zákaziek, a zabezpečenie dodania výrobkov kvalitne a načas. Prostredníctvom softvérových operácií vie klient zistiť, či je zákazka zisková. Súčasťou riešenia je aj reportovací modul, ktorý pomáha s manažmenom zákazky.

 „Veľa projektov sa nám opakuje s odstupom času 3 – 5 rokov. Vieme sa relatívne rýchlo vrátiť k tomu projektu, ako vyzeral, ako zbehol, či tam boli nejaké chyby, problémy. Systém máme zavedený 5 rokov, to rozhodnutie neľutujeme.“

Ing. Rudolf Macho,
konateľ Intertechnic s.r.o.

Technológia použitá v riešení:

Informačný systém CITO

Profil InterTechnic s.r.o.

Spoločnosť bola založená v roku 2010 v Liptovskom Mikuláši, v regióne so silnou strojárenskou tradíciou. Odborné personálne zázemie umožnilo rozvoj efektívnej  spoločnosti s moderným strojovým vybavením. Spoločnosť InterTechnic ponúka výrobu a montáž postupových strižných a ohýbacích nástrojov, krokových nástrojov, zváracích, polohovacích a kontrolných prípravkov jednoúčelových zariadení.