Strojári

používajte strojársky informačný systém

Strojári používajte strojársky informačný systém

ZAMERIAVAME SA NA VAŠE PROCESY

Od spracovania dopytu a cenovej ponuky, cez konštrukciu, technológiu a plánovanie výroby, až po výrobu a jej optimalizáciu.

Komplexný informačný systém pre strojárske podniky.

SO SKÚSENOSŤAMI

983
užívateľov
24
rokov skúseností
1
cieľ

PRE SPOKOJNÝCH ZÁKAZNÍKOV

Skrátil sa nám čas spracovania výrobnej dokumentácie o 40%
a zvýšil sa výkon dielne denným sledovaním odvedenej práce o 15%.
Ing. Štefan Blaško, PhD., KRP s.r.o.

Náklady na nákup sledujeme v predstihu 2 mesiace.
Znížili sme skladové zásoby o 8%.
Ing. Jaroslav Miklušák, PhD., Mecasys s.r.o.

NOVINKY