Skip to main content

V každej firme sú rezervy

Mnohé sú viditeľné na prvý pohľad, a potrebujeme len guráž sa do nich pustiť a vyriešiť ich. Bohužiaľ, obvykle oveľa väčšie plytvanie je skryté. Keď sa detailnejšie pozrieme aj na činnosti, o ktorých si myslíme, že fungujú skvele, často zistíme, že sú príliš vzdialené od ideálu.

Na to, aby sme mohli odhaľovať svoje skryté rezervy, potrebujeme dáta

Tie dnes má každá firma. Problémom je len to, že sa k nim často nevieme dostať. Buď ich máme vo viacerých systémoch, rozmanitých dokumentoch, ktoré vzájomne nespolupracujú alebo sa nevidia. Často mnohé z nich aj máme v nejakom systéme uložené, ale nevieme ich z neho vytiahnuť.
Zvykli sme si, že podnikový informačný systém by nám mal kedykoľvek poskytnúť informácie o aktuálnom stave každého dôležitého procesu vo firme.

Dnes však už nestačí, aby informačný systém robil len výkazníctvo

Dnešné informačné systémy sa zameriavajú na reálne riadenie firmy – posúvajú sa do podpory manažmentu pri zvyšovaní produkcie, znižovaní nákladov, zefektívňovaní fungovania firmy. Slúžia pritom permanentne a nie jednorazovo.

CITO je výnimočný informačný systém v tom, že sa špecializuje na strojárske firmy.
Vysokú pozornosť venuje predovšetkým produkčným procesom.

CITO je skvelým zrkadlom firmy

Je nastavené tak, že dokáže identifikovať plytvanie priamo, alebo poskytuje množstvo možností pre nájdenie nízkej efektívnosti v jednotlivých činnostiach firmy. Ako samozrejmosť poskytuje nástroje pre rôzne analýzy a pohľady, ktoré z iných systémov dokážete získať len veľmi ťažko.

CITO odhaľuje rezervy

  • Plnohodnotným využívaním štandardne zabudovaných nástrojov a funkčností
  • Využitím špeciálnych aplikácií z množstva predpripravených analytických nástrojov
  • Vytvorením špecializovanej aplikácie pre konkrétnu potrebu, na mieru
  • Detailnou analýzou dát špecialistami spoločnosti CITO

Pri firmách zaoberajúcich sa malosériovou alebo kusovou výrobou sa OEE výrobných zariadení často pohybuje pod 50%. Firmy, ktoré zaviedli CITO, hlásia významné zvýšenie produktivity. Nejedná sa len o výrobu, dotýka sa to všetkých podnikových procesov.
Napríklad, pán Blaško zo spoločnosti KRP nám potvrdil, že po roku používania zvýšili výkon výroby o 15%, a čas prípravy výrobnej dokumentácie skrátili o 40%. Pritom pred nasadením systému to bola zisková a dobre fungujúca firma.

Je optimálne, ak je CITO vo firme nasadené komplexne, ale je bežné, na jednotlivé procesy ho nasadzovať postupne, a dá sa rozširovať.

 

Zavedením CITO výrazne zlepšíte vo firme poriadok, vyprodukujete viac a budete lacnejší!

Presvedčte sa